Náš dvůr - Jak krtek ke kalhotkám přišel

Cílem programu je seznámit účastníky s tvorbou přírodního textilního vlákna (lněného, vlněného, konopného) a s technikami zpracování - předení a tkaní. Ukotvit v nich pochopení vzniku, zpracování a použití přírodního textilního vlákna.

Akcentovat kvalitu, funkčnost a ekologii těchto vláken v odívání.

Program je koncipován jako praktický workshop, kde se děti seznámí s danou problematikou a pojmy, následně si sami prakticky zkusí získat a zpracovat jednotlivá přírodní vlákna. Následně si vyzkoušejí spředení vláken a tkaní na ručních stavech (šablonách). Práce je vedena ve skupinách i individuálně.

 

 

 

  • Věková skupina:  5 - 12 let (MŠ, I. stupeň)
  • Počet účastníků:  15 - 25 účastníků
  • Délka programu: 120 min.
  • Cena programu:  120 Kč / účastníka