Náš dvůr

Program Náš Dvůr komplexně vzdělává účastníky v soběstačném a udržitelném přístupu k životu, pomocí navrácení k
tradičním řemeslům, zajišťující základní potřeby jednotlivce i celku.

Cĺem programu je seznámit děti se základními principy soběstačnosti v návaznosti na tradiční řemesla -
vlastní výroba potravin, nádob na jejich uskladnění, textilních vláken a oděvů...

Program je koncepčně rozdělen do tří bloků - dnů. Každý den řeší jednu potřebu na sebe navazující -
potraviny, nádoby na uskladnění, oděvy, potřeby energie a bydlení.

Účastníci si prakticky vyzkouší výrobu mouky, zadělání kváskového těsta, pečení chleba, tvorbu másla a sýra, tvorbu textilních vláken, košíků a střešní krytiny.

  • Věková skupina:  10 - 12 let (5. - 6. třída)
  • Počet účastníků:  20 - 30 účastníků
  • Délka programu: 3 dny
  • Cena programu:  480 Kč / účastníka